Rør med klem-fittings skrus så fast til koplingsboks.  Ledningene kappes og termineres i koplingsboks. Rund skive, ene del av kapell ruller, legges utenpå gjengestykket til koplingsboks.
Snapkoplingen med 2" muffe skrus på koplingsboks.

Den komplette FLEX ALARM kan nå avprøves og monteres i henhold til gjeldende forskrifter.

NB! Ønsker man å gjøre om NC til NO, kan flottør snus.


MMC 3 FUNKSJONS BÅND

 

 

 

 


Bærbart nivå måleinstrument for registrering av nivå produkt (ullage),
nivå vann og temperatur. Instrumentet brukes av en rekke maritime
firmaer for måling av nivå på tank båter, samt av oljeselskapene for
måling av nivå, vann og temperatur på tanker på land.
På land brukes instrumentene i hovedsak som kontroll instrument for
å registrere avvik på fastmontert utstyr.


BÅT KOPLINGER

 

 

 

 


Kopling som forenkler tilknytning av enten større laste armer eller
større slanger for innpumping eller utpumping av olje.
I stedet for å løsne på enten 6, 8 eller 12 muttere, på 6" eller større din/ansi flenser, for så å montere de sammen igjen, kan man ved hjelp av et enkelt
håndgrep montere eller løsne slanger/laste armer.  Avhengig av om
boltene er dårlig smurt eller ikke, sparer man eksempelvis fra 10 min
til 3 kvarter pr. innpumping/utpumping.

Hjem  |  RGB Engineering  |  Agenturer  |  Produkter  |  Kalibrering  |  Bestilling  |  English

Produkter


FLEX-ALARM 1 (2) 
 

 

Leveres som standard med koplingsboks.  2 meter 6 mm rør i syrefast stål, 2" muffe, 2" slettnippel, 2" låsemutter, nødvendige fittings, Camlock (D+F), samt med oppheng for 3 meter kabel: type: NMHVO 4 X 1,5 + GND.

Leveres som standard med 2" utvendige gjenger.

Ønsket lengde justeres på stedet.

MONTASJEVEILEDNING FOR FLEX ALARM
FLEX ALARMEN skal monteres på tanktopp. FLEX ALARMEN krever som standard 2" innvendig gjenger på tanktopp, men kan også leveres for montasje på stuss med 2" utvendig BSP gjenger. Alarm nivåene (ønsket lengde fra tanktopp til føler) justeres på stedet.

Koplingsboks og følere leveres med klem-fittings for montasje på 6mm rør. Dette forenkler individuell tilpasning av lengde på de enkelte følere, samt sikrer tette tilkoplingspunkter.

Rørlengder for henholdsvis alarm og vern til aktuelle tanker bestemmes og tilpasses ut fra tanktabell og krav til palssering. Når rørlengdene er ferdig kappet, må man sikre at de er fri for grader rundt kappstedet.

Ledningene føres gjennom røret og gjennom klem-fittings som skal monteres i koplingsboks, samt inn i koplingsboks. På begge ender av røret monteres klem-fittings (en fra føler og en fra koplingsboks).  Mutter på klem-fittings skrus først til med fingrene, og deretter til med fastnøkler som vist på bildet.

RGB Engineering

Besøksadresse:
Sandbergveien 24
2150 Årnes

Postadresse:
Postboks 28
2150 Årnes

Tlf: 92 63 15 68
Faks: 63 80 01 67
E-post: post@rgb-engineering.com

Kart

MEKANISK VERN
Mekanisk vern for montasje på tanker fra 6 m3 og oppover.
Vernet vil normalt umuliggjøre overfylling.
Dette forutsetter at påfylling ikke skjer med større hastighet enn hva tanken er og vernet er beregnet for. Vernet krever montasje gjennom 4" stuss, og er
godkjent av DBE, når påfyllings-stuss er ført tilnærmet ned mot tankbunn.
Vernet er 2 trinns, og flottørbasert.
Når nivå 1 nås, klapper flottør 1 igjen, og hastigheten er redusert fra maks til ca. 50liter pr. minutt.  Når Nivå 2 nås, klapper flottør 2 igjen, og påfylling er dermed helt stoppet.  2 trinns stopp medfører at man ikke får en stengning av ventil mot maks gjennomstrømning, og man hindrer sjokk/tilbakeslag i rørgater/slanger.


ANTI HEVERT VENTIL
1 1/2", 2" eventuelt større.
Ventilene brukes på topp av tank i tilfeller hvor tilførselsrøret til pumpe kommer fra topp av tank.  Ventilen hindrer at tanken tømmes ved et rørbrudd.
Anti Hevert ventilene er unike, da de ikke bare er justerbare, men også innehar en ekspansjonsventil.  Ekspansjonsventilen medfører at man unngår svetting og små lekkasjer, ved større temperaturendringer.  Ventilene er justerbare fra enten 5" til 12", eller fra 12" til 25".  På spesiell forespørsel kan de leveres med justerbare fjærer fra 5" ned mot 0.


TEMPERATUR SENSOR - FLEKSIBEL LENGDE
Informasjon kommer….

API KOPLINGER

 

 

 


Selvtettende kopling (API) til bruk på tankbiler.
Koplingene innehar se-glass, som gjør at man enkelt kan kontrollere
at det er væske-gjennomstrømning.  Koplingen kan leveres med ulik
lengde på arm, og står for 10 bar.  Koplingen er i bruk på en rekke
tankbiler i Norge i dag.


PEILEKUMMER
Informasjon kommer…


PÅFYLLINGSKUMMER
Informasjon kommer…


SOFTWARE
Software utviklet mot kortautomater, type Gasboy 1000, samt automater fra team Overgård.

For Gasboy 1000, er det utviklet et program (Supertank) som henter transaksjoner, sperrer/frigir kort, pumper, automater, lager rapporter, samt eksportfil for ulike regnskaps systemer. Programmet er i bruk av Statoil Norge, Esso Norge, Forsvaret, HSD, Happaranda, Vatnfall, samt på Arlanda flyplass.

Mot Hamag automater er det laget et program som henter informasjon fra
databasen til Turbotank og generer en eksportfil til Rubicon.

Mot fartsskriverautomater er det laget et program som henter informasjon fra
databasen til Turbotank, og gir deg mulighet for produktbegrensing pr. tanking.